Ontstaansgeschiedenis

Also available in: Nederlands

Als natuurgids en verhalenvertelster ben ik geboeid door de verhalen, mythes, legendes en sprookjes, die in de loop van vaak duizenden jaren door mensen worden doorverteld. Mensen luisteren of kijken beter naar een plant of dier waarover een verhaaltje wordt verteld.

Beginnend natuurgids
Als beginnend natuurgids, wilde ik graag ter afwisseling een sprookje over een plant of dier vertellen tijdens een natuurexcursie. Mensen onthouden een plant of dier beter door een verhaal. Een goed verhaal zorgt er voor dat mensen zich verwonderen, beter kijken of luisteren naar de plant of dier van het verhaal (het gedrag van het kwikstaartje of de gaatjes in de blaadjes van het sintjanskruid).

Tijdens de voorbereiding ontdekte ik dat het heel moeilijk is om ze op te zoeken. Een boekje met natuursprookjes kopen in de boekwinkel? Of een boekje met natuurmythen lenen in de bibliotheek? Ze zijn nauwelijks te vinden. Eens in de -tig jaar komt er een bundeling op de markt, in een beperkte oplage, maar die zijn later alleen nog sporadisch bij antiquariaten te vinden. En ik ben niet zo’n boekensnuffelaar. Daarom ben ik ze gaan verzamelen.

Omdat ik vast niet de enige vergeetachtige natuurgids ben, heb ik de gehoorde en gevonden verhaaltjes bewerkt en op internet geplaatst, zodat een paar collega-natuurgidsen in Leiden ze ook zouden kunnen gebruiken. Het eerste sprookje over de els verscheen november 2003 en iedere maand volgde een nieuwe, wat zo langzamerhand heeft geresulteerd in een heuse verzameling.

Veel belangstelling voor de natuur
Tot mijn verbazing bleek er veel belangstelling voor te bestaan. Niet alleen bij natuurgidsen staat de site bij de ‘favorieten’, ook bij vele anderen. Uit de vele reacties die ik in de loop van de tijd ontvangen heb, blijkt dat de verhalen voor zeer uiteenlopende doelen gebruikt worden. Als inspiratiebron voor kunstenaars, als boeiend onderwijsmateriaal voor scholen, voor verzamelaars van oude verhalen, voor mensen die het verhaal van hun naam willen weten (Iris, Merel, Els), voor therapeutisch gebruik, maar ook tuinverenigingen en oudheidkundige clubs vragen toestemming om het verhaal van hun plant of dier te gebruiken. Geweldig.
Els Baars

Natuurverhalen