Ontstaansgeschiedenis

Deze natuurverhalensite is in 2003 opgezet door Els Baars. Als IVN – natuurgids en verhalenvertelster was Els Baars geboeid door de verhalen, mythes, legendes en sprookjes, die in de loop van vaak duizenden jaren door mensen worden doorverteld. Mensen luisteren of kijken beter naar een plant of dier waarover een verhaaltje wordt verteld. Als natuurgids, wilde Els graag ter afwisseling een sprookje over een plant of dier vertellen tijdens een natuurexcursie. Mensen onthouden een plant of dier beter door een verhaal. Een goed verhaal zorgt er voor dat mensen zich verwonderen, beter kijken of luisteren naar de plant of dier van het verhaal (het gedrag van het kwikstaartje of de gaatjes in de blaadjes van het Sint Janskruid). Het eerste sprookje over de Els verscheen november 2003 en langzamerhand volgde er steeds meer verhalen. Els Baars heeft de site in januari 2023 overgedragen aan Wim Ruis.  Hij neemt de vertelstok van Els graag over met de hoop om nieuwe verhalen te vinden en te verspreiden.

Veel belangstelling voor de verhalen van de natuur
Er blijkt veel belangstelling voor de verhalen te bestaan. Niet alleen bij natuurgidsen staat de site bij de ‘favorieten’, ook bij vele anderen. Uit de vele reacties die we in de loop van de tijd ontvangen hebben, blijkt dat de verhalen voor zeer uiteenlopende doelen gebruikt worden. Als inspiratiebron voor kunstenaars, als boeiend onderwijsmateriaal voor scholen, voor verzamelaars van oude verhalen, voor mensen die het verhaal van hun naam willen weten (Iris, Merel, Els), voor therapeutisch gebruik, maar ook tuinverenigingen en oudheidkundige clubs vragen toestemming om het verhaal van hun plant of dier te gebruiken. Ook ondernemers in de natuur, de zogenaamde gastheren en gastvrouwen van het landschap weten de verhalen te gebruiken voor inspirerende arrangementen.

Geweldig.
Wim Ruis

Natuurverhalen