Waarom de sterke KORNOELJE klein wil blijven (063)

In lang vervlogen tijden was de kornoelje een hele grote boom met een dikke stam. Het harde, rechte hout  was geliefd in de huizen- en botenbouw. Door een dramatische gebeurtenis is deze grote sterke boom veranderd in een grote struik. Hoe dat zo gekomen is verhaalt deze christelijke legende.

Op een dag bijna 2000 jaar geleden schrok een grote kornoelje die boven op de heuvel Golgotha groeide enorm. Hij zag dat het hout van een  familielid was misbruikt voor het kruis waar Jezus aan  stierf.
Hij schaamde zich diep, boog zijn kruin deemoedig en besloot niet meer te groeien.

Na dagen treuren bad hij tot God: “Help me dat ons hout nooit meer gebruikt wordt voor zoiets vreselijks. Is het niet beter dat ik en mijn familieleden klein blijven, zodat we niet meer misbruikt kunnen worden?” Omdat hij zo berouwvol was stemde God in met van zijn wens. Vanaf die dag groeien kornoeljes langzaam en reiken niet meer tot grote hoogte. Ze stoppen met groeien als ze de afmeting van een kleine boom hebben bereikt.  Maar sterk is hij gebleven, zijn hout is heel hard. Voor zijn nederige gedrag kreeg hij van God een geschenk. Vanaf die dag bloeit de kornoelje als één van de allereerste. Al in februari schijnen zijn kleine gele bloemen door het kale winterse struikgewas als heldere sterren in donkere dagen. Hij bloeit nog voor de sleedoorn, die ook werd misbruikt voor de doornenkroon van Jezus en die voor zijn berouw in het vroege voorjaar met stralend witte bloemen het voorjaar aankondigt.

Inheems komt de gele kornoelje (Córnus mas) in heel Midden en Zuidoost Europa voor. Zuid Limburg vormt de noordelijkste begrenzing waardoor hij in Nederland zeldzaam is. Hij staat op de Rode Lijst[1] van beschermde planten. In Vlaanderen komt hij meer voor en is hij geen beschermde soort. In Nederland wordt de struik veel aangeplant in parken en groenstroken langs wegen.
Als een van de eersten bloeit deze hoge struik in februari. De kale takken kleuren geel door de tere bloempjes. De nectar en het stuifmeel vormen het eerste voedsel voor vroege bijen en insecten. De bevruchting door deze insecten is belangrijk voor het ontstaan van de rode, zure, later in het jaar eetbare bessen vol vitamine C.

 

 

[1]   De Rode Lijst is een lijst van ernstig bedreigde planten en dieren in Nederland. Voor de op deze lijst genoemde soorten worden extra beschermende maatregelen genomen.

Post Author
Els Baars
Natuurverhalen