Also available in: nlNederlands enEngels frFrans deDuits

de HUISSLAK, oost, west thuis best (082)

de HUISSLAK, oost, west thuis best (082)

Dieren passen zich aan hun omstandigheden aan. Sommige gaan daarin erg ver, zoals de huisslak. Om niet uit te drogen en om zich te beschermen tegen vijanden woont dit bijzondere diertje niet alleen 24 uur per dag in zijn huisje, maar loopt hij ook met zijn huis op zijn rug rond. Wie doet hem dat […]

Read More

de AALSCHOLVER, een slimme watervogel (081)

De aalscholver is een uitmuntende duiker die lang onder water kan blijven. Opvallend aan deze ‘waterraaf’ is dat hij na iedere zwembeurt zijn veren moet laten drogen in de wind. Daarom ziet u deze grote, zwarte watervogel met zijn lange nek vaak met gespreide vleugels langs de waterkant zitten. Wist u dat aalscholvers hele intelligente […]

Read More
GANZEN, gevleugelde waakhonden (080)

GANZEN, gevleugelde waakhonden (080)

Ganzen beschikken over scherpe zintuigen waardoor ze uitermate geschikt zijn als bewakers. Als ze gevaar voelen laten ze een enigszins blaffend geluid horen en ze kunnen net zo fel tekeergaan tegen indringers als honden. Vandaar dat ze in de oudheid fungeerden als bewakers van heiligdommen. In latere tijden werden ganzen nog vaak door boeren gebruikt […]

Read More
de Paddenstoel: opgeruimd staat netjes (079)

de Paddenstoel: opgeruimd staat netjes (079)

In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, komt De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door nieuwe technologieën in ander vaarwater, met veel rijkdom voor de elite. De Nederlandse vloot domineert de wereldhandel. Vele bossen worden gekapt voor het hout waarvan de schepen worden gebouwd. Deze ontbossing is volgens dit nieuwe sprookje er mede de oorzaak […]

Read More