Meer natuur, minder dokterskosten

De media staan bol over maatregelen om de kosten in de gezondheidszorg binnen de perken te houden. Weinig lees ik over de mogelijkheden die de natuur biedt om deze kosten omlaag te krijgen. Uit onderzoeken blijkt dat zeker mogelijk!

Rol van de natuur bij de gezondheid

Naast allerlei praktische voorstellen over het beperken van onnodige onderzoeken, gezamenlijke aanschaf van dure apparaten, of minder echo’s in de zwangerschap, lees ik zo nu en dan ook over kostenbesparing door preventieve gezondheidszorg. Want geef toe, eigenlijk is de huidige gezondheidszorg dweilen met de kraan open. Bij een slechte levensstijl worden mensen eerder ziek en dat brengt kosten met zich mee. Dus is het slimmer om de levensstijl te veranderen. Maar hoe doe je dat en welke rol speelt de natuur daarin?

Vijf jaar geleden heb ik een lezing gehouden over de relatie tussen gezondheid en natuur. Tot mijn verrassing was de inhoud voor de meesten nieuw. Dat verbaast me omdat er al jaren onderzoeken verschijnen die de positieve relatie tussen natuur en sociale, psychische en fysieke gezondheid overduidelijk laten zien. Of verbaast het me niet omdat dit soort belangrijke informatie weinig aandacht krijgt in de media? Natuur trekt weinig lezers en heeft geen geld, zoals de farmacie, om aan PR te doen.

Bij een stadsparkje wonen: goed voor de gezondheid

Mensen die dicht bij natuurlijk groen wonen zijn gemiddeld genomen gezonder. Uit onderzoek komt naar voren dat zij minder vaak de huisarts bezoeken dan in andere buurten. Dat geldt niet alleen voor rijke buurten, een parkje of groenstrook in de stad waar gewandeld kan worden, is al voldoende.

Wat blijkt?

Groen in de buurt zorgt er voor dat mensen eerder naar buiten gaan om te gaan wandelen, sporten of spelen. Bewegen verbetert de conditie: meer gezondheid, minder ziektes, meer ontspanning en minder stress. De bloeddruk wordt lager, stress vermindert, ontspanning neemt toe. Bewegen leidt tot sterkere botten en vermindert het proces van botontkalking.

Buitenlucht geeft gratis vitamine D, belangrijk omdat steeds meer mensen aan een vitamine D-tekort lijden.

In een buurt met meer groen zijn meer sociale contacten, een belangrijk aspect voor gezondheid. Dat is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor ouderen. Ook kinderen gaan dan vaker buiten spelen. Ze bewegen meer, hebben meer sociale contacten en worden creatiever.

Psychiaters raden mensen met depressiviteit aan meer te gaan wandelen of sporten in de natuur, omdat uit onderzoek blijkt dat dit bij de meeste vormen van depressiviteit even effectief is als pillen!

Eerder uit het ziekenhuis

Opvallend is dat uit diverse studies is gebleken dat mensen in een ziekenhuis eerder herstellen als ze uitkijken op natuurlijke elementen zoals bomen of landschappen. Zelfs als de natuur op een poster staat! Zo blijkt dat patiënten na een operatie dagen eerder naar huis kunnen als ze een groen uitzicht hebben.

En ten slotte, belangrijk voor de vele astmatische mensen, de luchtkwaliteit verbetert door onze groene broeders en zusters.

Meer gezondheid bij meer groen in de buurt

Het is op zichzelf al heerlijk om de natuur in te gaan. Dat wordt dus nog leuker als we ons realiseren dat een groene wandeling ook nog gratis en voor niets onze gezondheid bevordert!

Wat een kansen om de nationale kosten in de gezondheidszorg te verminderen en ons individueel welbevinden te vergroten!